Ημερίδα του ΚΠΕ Περτουλίου Τρικκαίων σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας Εκτύπωση
Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2019 21:27
Thumbnail image Thumbnail imageΤο ΚΠΕ Περτουλίου Τρικκαίων υλοποίησε ημερίδα σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας και τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων, στο πλαίσιο της πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Η ημερίδα θα υλοποιήθηκε στα Τρίκαλα στο Μύλο Ματσόπουλου την 18 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00. Απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς (συντονιστές και μέλη των παιδαγωγικών ομάδων) από σχολικές μονάδες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων που υλοποιούν ή προτίθενται να υλοποιήσουν Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στα σχολεία τους.
Στόχος της Ημερίδας ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών θεμάτων και Ευρωπαϊκά προγράμματα), καθώς και η ενημέρωση για τις νέες δομές της εκπαίδευσης και για την αειφορία.