ΑΦΙΣΕΣ

PDF Εκτύπωση E-mail

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»:

Μονοήμερο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που υλοποιείται στα Τρίκαλα.

Κριτήρια επιλογής του θέματος

v  Η χρήση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει συνέπειες όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, νέφη από ρύπους, όξινη βροχή, πυρηνικά ατυχήματα. Αυτές οι συνέπειες είναι ολοένα και πιο ορατές και παρατηρούνται όλο και πιο συχνά στον περιβάλλοντα  χώρο του  κάθε ανθρώπου. Επηρεάζουν την οικονομική πολιτική κάθε χώρας αλλά και την παγκόσμια ειρήνη με τους λεγόμενους «ενεργειακούς πολέμους»

v  Η λύση στην παραπάνω ενεργειακή κρίση  είναι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όσο πιο γρήγορα  συνειδητοποιήσουμε  το ρόλο τους, τόσο πιο γρήγορα θα αντιμετωπίσουμε τις καταστροφικές συνέπειες από το φυσικό περιβάλλον.

Στόχοι του Προγράμματος

Γενικός σκοπός: Σκοπός της ίδρυσης του νέου θεματικού δικτύου είναι να κατανοήσουν οι μαθητές το ρόλο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη διατήρηση καθαρού φυσικού περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στην προσπάθεια ορθής διαχείρισής του. Μέσα από τη συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών διαφορετικών σχολείων και με την αγαστή συνεργασία του συντονιστικού φορέα, του ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων, θα γίνει διάχυση της γνώσης για την εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην καθημερινή ζωή. Επιπλέον θα αναδειχθεί ο ρόλος τους για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από διάφορους περιβαλλοντικούς κινδύνους όπως πυρηνικά ατυχήματα, οικολογικές καταστροφές (πετρελαιοκηλίδες) κ.α.

 

Επιμέρους στόχοι:

v  Να προβληματιστούν σχετικά με την ενεργειακή κρίση και τις συνέπειές της στο φυσικό περιβάλλον.

v  Να αποκτήσουν στοιχειώδεις γνώσεις για την φυσική σημασία της ενέργειας

v  Να γνωρίσουν τη διάκριση μεταξύ «κλασικών» και «ανανεώσιμων»  μορφών ενέργειας

v  Να γνωρίσουν τα είδη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

v  Να γνωρίσουν τα πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

v  Να γνωρίσουν την αρχή λειτουργίας κάθε ανανεώσιμης πηγής

v  Να υλοποιήσουν πειράματα σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

v  Να υλοποιήσουν κατασκευές που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

v  Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας μεταξύ τους, αποδεχόμενοι τη διαφορετικότητα κάποιων συμμαθητών τους όσον αφορά στην καταγωγή, τη γλώσσα και την κοινωνική προέλευση, ενσωματώνοντάς τους έτσι πιο εύκολα στη σχολική κοινότητα, αφού θα εκτιμήσουν τη συμβολή και αυτών στην ομάδα.

v  Να συνειδητοποιήσουν την αλλαγή που θα επέλθει στο άμεσο περιβάλλον με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

v  Να μπορέσουν όλοι οι μαθητές, ακόμα και αυτοί με μειωμένη απόδοση στα μαθήματα, να αναδείξουν και άλλες πτυχές της προσωπικότητας τους, οι οποίες παραμένουν λανθάνουσες κατά την παραδοσιακή μαθησιακή διαδικασία στην τάξη.

v  Να δουν τη μάθηση ως μια ενδιαφέρουσα διαδικασία μέσω της βιωματικής και εποικοδομιστικής διδασκαλίας, η οποία στοχεύει στην αυθόρμητη συμμετοχή, ενθαρρύνει την ανακάλυψη, ενεργοποιεί τη φαντασία, δίνει κίνητρα για δράση και δημιουργία.

v  Να προωθηθεί η διεπιστημονικότητα στην εκπαίδευση, καθώς η ενεργή ενασχόληση με το δίκτυο περιλαμβάνει εξάσκηση των μαθητών σε ένα πλήθος γνωστικών αντικειμένων, όπως μαθηματικά, φυσική, γλώσσα

 

Φάσεις του Προγράμματος:

Α. Αποστολή υποστηρικτικού, ενδεικτικού πακέτου υλικού, για εργασία και προετοιμασία των ενηλίκων αλλά και των μαθητών/τριών στην τάξη. Εφόσον ένα πρόγραμμα Π.Ε. δεν περιορίζεται μόνο στην ολιγόωρη επίσκεψη σε ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, θεωρούμε απαραίτητη την αποστολή υλικού εισαγωγής και προετοιμασίας των εκπαιδευομένων για το συγκεκριμένο θέμα.

Β. Υποδοχή και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ, γνωριμία με τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας, προσανατολισμός στο θέμα.

Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ υποδέχεται τους συμμετέχοντες στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Κέντρου, όπου μετά τις απαραίτητες συστάσεις, λαμβάνει χώρα παιχνίδι γνωριμίας. Ακολουθεί σύντομη αναφορά και προσανατολισμός τους στο Πρόγραμμα που θα ακολουθήσει.

Γ. Εργασία στους χώρους του ΚΠΕ.

Εν συνεχεία, ακολουθεί στην αίθουσα του Κέντρου διαδραστική προβολή με συμμετοχή και ενδιάμεση εμπλοκή των εκπαιδευομένων συνολικής διάρκειας μίας ώρας, όπου αναλύεται και παρουσιάζεται το θεωρητικό τμήμα του προγράμματος. Αφού γίνει ο χωρισμός σε ομάδες, προετοιμάζονται για τις δραστηριότητες  που πρόκειται να υλοποιηθούν στο εργαστήριο.

Δ. Εργασίες στο εργαστήριο.

Οι ομάδες, καθοδηγούμενες από τα μέλη της Π.Ο. πραγματοποιούν εργαστηριακές ασκήσεις με σκοπό να κατανοήσουν την αρχή λειτουργίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ορισμένες από τις εργαστηριακές ασκήσεις είναι:

v  Επίδειξη λειτουργίας φωτοβολταϊκής κυψέλης με χρήση LED

v  Επίδειξη λειτουργίας ανεμογεννήτριας

v  Προσομοίωση λειτουργίας υδροηλεκτρικού εργοστασίου

v  Μηχανικό ανάλογο της εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού από θερμοστοιχείο

v  Παραγωγή βιοκαυσίμου

v  Παραγωγή υδρογόνου με ηλεκτρόλυση - Παραγωγή ηλεκτρισμού με τη χρήση κυψέλης υδρογόνου

 

Στις προαναφερθείσες εργαστηριακές ασκήσεις  οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν φύλλα εργασίας, τα οποία διανέμονται στις ομάδες.

 

Ε. Στο χώρο του ΚΠΕ, γίνεται παρουσίαση των ομαδικών εργασιών και αξιολόγησή τους. Επίσης γίνεται αξιολόγηση του Προγράμματος από μαθητές και εκπαιδευτικούς με χρήση ανώνυμων ερωτηματολογίων.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι επτά (7) διδακτικές ώρες.

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφή
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (programma_ape.pdf)programma_ape.pdfΠρό0γραμμα Α.Π.Ε.
 
logoKPE_NEW

Ακολουθήστε μας στο Facebook