ΑΦΙΣΕΣ

Erasmus+
Δράση ΚΑ1: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση για ενήλικες μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 12 Νοέμβριος 2018 12:35

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περτουλίου – Τρικκαίων κατά το διάστημα 1/9/2018 έως 31/8/2020 εκπονεί σχέδιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τίττλο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση για ενήλικες μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στον τύπο δράσης ΚΑ1 / Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Ο φορέας που επιλέχθηκε ως εταίρος του σχεδίου μας είναι ο οργανισμός EUROPASS centro studi europeo (EUROPASS sas). Είναι μια ιταλική εταιρεία εκπαίδευσης με έδρα την πόλη Firenze, με πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας ως εταίρος σε διάφορα προγράμματα Erasmus+.

Ο φορέας εταίρος που αποτελεί τον οργανισμό υποδοχής είναι ο ITC International (ITC International TEFL Certificate s.r.o.). Είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων, με δεκαοχτώ χρόνια εμπειρίας στον τομέα της γλωσσικής εκπαίδευσης, ιδρύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας της Τσεχίας και αποτελεί μέλος της Τσεχικής Επιτροπής Διαχείρισης Επιστημών.

Τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ επέλεξαν να εκπονήσουν το συγκεκριμένο σχέδιο καθώς τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, παρατηρήθηκε μία δυσκολία από την πλευρά της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας στην πραγματοποίηση επισκέψεων και συμμετοχή στα περιβαλλοντικά προγράμματα του Κ.Π.Ε. Για τον λόγο αυτόν, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει επανασχεδιασμός των περιβαλλοντικών προγραμμάτων του Κ.Π.Ε. με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κυρίως με την αξιοποίηση της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (Distance Learning) και τη χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), ενσωματώνοντας νέες μεθόδους και εκπαιδευτικά μέσα, όπως η ψηφιακή μάθηση με βάση το παιχνίδι (Digital Game-based Learning) αλλά και η παιχνιδοποίηση (Gamification).

Τα πέντε (5) μέλη του Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων που εμπλέκονται στην παρούσα αίτηση έχουν μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση, συντονισμό και υλοποίηση σεμιναρίων που απευθύνονται τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε ενήλικες. Έχουν πραγματοποιήσει πλήθος εισηγήσεων σε σεμινάρια του Κ.Π.Ε. αλλά και άλλων φορέων. Επίσης, έχουν αποκτήσει ικανοποιητική εμπειρία από την εφαρμογή των ΤΠΕ και συγκεκριμένα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης στη διδασκαλία και στη μάθηση μέσω των διαδικτυακών προγραμμάτων που εκπονεί το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων τα τελευταία χρόνια.

Περιγραφή δραστηριοτήτων:

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2018: ανταλλαγή πληροφοριών (παρουσίαση του έργου που επιτελεί ο οργανισμός μας, περιγραφή του επιλεγέντος προσωπικού, ανάγκες που καλύπτουν τα σεμινάρια που θα παρακολουθήσουμε, έγκαιρη τακτοποίηση λεπτομερειών που αφορούν τα ταξίδια αλλά και τη διαμονή και αντίστοιχες πληροφορίες από τους φορείς υποδοχής).

Ιανουάριος 2019- Ιούνιος 2019: κύκλος ενημερώσεων τόσο στο γνωστικό όσο και στο γλωσσικό αντικείμενο από δύο άτομα του επιλεγέντος προσωπικού. Άντληση πληροφοριών σχετικά με τις περιοχές που θα επισκεφτούν (δημογραφικές, πολιτισμικές, τουριστικές κ.α) καθώς και πρόβλεψη τυχόν δυσκολιών ή κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουν.

Ιούλιος - Αύγουστος 2018: ολοκλήρωση ενημερώσεων και λεπτομερειών για την επιτυχή πραγματοποίηση των ταξιδιών, τελική επαφή με τους φορείς υποδοχής, πραγματοποίηση των επισκέψεων στην Πράγα και στο Δουβλίνο και παρακολούθηση των σεμιναρίων με τίτλους  "Using E-Learning Platforms " και "Digital Game-based Learning " αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα οφέλη από τη συνεργασία του Κ.Π.Ε. με τους συγκεκριμένους εταίρους, οι συμμετέχοντες πρόκειται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και πιο εξειδικευμένη κατάρτιση πάνω σε νέες σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία διδασκαλίας, όπως η βελτίωση της διδασκαλίας με την αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με τη χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), την αξιοποίηση της εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας (Distance Learning) καθώς και με την ενσωμάτωση ελκυστικών μεθόδων διδασκαλίας στα εξ' αποστάσεως μαθήματα, όπως η ψηφιακή μάθηση με βάση το παιχνίδι (Digital Game-based Learning) αλλά και η παιχνιδοποίηση (Gamification). Με τον τρόπο αυτόν, θα βελτιωθεί και θα γίνει αποτελεσματικότερη η οργάνωση της διδασκαλίας των περιβαλλοντικών προγραμμάτων που υλοποιεί το Κ.Π.Ε. Επιπλέον, θα βελτιωθούν οι δεξιότητες του προσωπικού στη χρήση της αγγλικής γλώσσας ενώ παράλληλα θα εμπλουτιστούν και οι γνώσεις τους σε θέματα πολιτισμού της χώρας υποδοχής αναπτύσσοντας έτσι ένα αίσθημα ασφάλειας και ολοκλήρωσης στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ενωμένης Ευρώπης στην οποία ζούμε.

Με τη λήξη της κινητικότητας θα δημιουργηθεί μία πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία θα εμπλουτισθεί με τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιεί το Κ.Π.Ε. Σε αυτή την πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και οι εκπαιδευτικές μονάδες που παρέχουν εκπαίδευση σε ενήλικους μαθητές, όπως είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια, τα Εσπερινά ΕΠΑΛ, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα υπόλοιπα Κ.Π.Ε. της χώρας (ομάδες-στόχοι). Mε τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας, θα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που εκπονούν περιβαλλοντικά προγράμματα (ομάδα-στόχος) να καθοδηγούνται εξ' αποστάσεως από τους συμμετέχοντες στο παρόν σχέδιο Erasmus+ σχετικά με το πώς μπορούν να δημιουργούν τα δικά τους e-learning περιβαλλοντικά σχέδια.

Project 2018-1-EL01-KA104-047514 (e-learning)

 
Επιλογή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου-Τρικκαίων ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο "OUR SOLAR TOWN" PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 09 Νοέμβριος 2018 10:36

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου – Τρικκαίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ επιλέχθηκε να συμμετέχει ως εταίρος στη Βασική Δράση ΚΑ201 (Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης). Ο τίτλος του προγράμματος είναι “Pupils learn why and how to implement solar thermal energy” (“our – solartown”) και η διάρκειά του είναι τριετής (2018 – 2021). Στη σύμπραξη συμμετέχουν πέντε φορείς από τέσσερις χώρες. Συντονιστής του έργου είναι η Climate Alliance Austria (CAA), μία αυστριακή ΜΚΟ με έδρα τη Βιέννη η οποία αποτελεί εταίρο μιας παγκόσμιας σύμπραξης για την προστασία του κλίματος. Η σύμπραξη αυτή δημιουργήθηκε αρχικά από Ευρωπαϊκούς Δήμους και ιθαγενείς πληθυσμούς τροπικών δασών για τη διατήρηση των τροπικών δασών. Οι υπόλοιποι εταίροι του προγράμματος εκτός από το Κ.Π.Ε. Περτουλίου – Τρικκαίων είναι οι εξής: η Akaryon, μία αυστριακή εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στην περιβαλλοντική εκπαιδευτική πληροφορική, η VseUk Institute, ΜΚΟ από τη Σλοβενία αφιερωμένη στην επιστήμη και στην εκπαίδευση STEM, και η European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF), ΜΚΟ από το Βέλγιο που αποτελεί εκπρόσωπο της ηλιακής θερμικής ενέργειας στην Ευρώπη.

Ο γενικός στόχος αυτού του έργου είναι να αναπτύξουμε ένα εκπαιδευτικό πακέτο υλικού για μαθητές ηλικίας 10-14 ετών για την ηλιακή θερμική ενέργεια, που αποτελεί μία σημαντική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Θα περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας μικτά μαθησιακά υλικά που συνδυάζουν θεωρητικό υπόβαθρο με όλες τις πρακτικές τεχνικές, οργανωτικές, νομικές και οικονομικές πτυχές της κατασκευής μιας εγκατάστασης ηλιακής θερμικής ενέργειας, επίσης, τη δημιουργία μιας ηλιακής θερμικής συσκευής με δύο πάνελ των 8 m2 που θα παράγει περίπου 9600 kwh ενέργειας ανά έτος.

Τα τελικά αποτελέσματα του έργου θα περιλαμβάνουν:

  • Πρόγραμμα σπουδών για εγκατάσταση ηλιακής θερμικής ενέργειας.
  • Θεωρητικό υπόβαθρο για την ηλιακή θερμική ενέργεια που περιλαμβάνει μια ευρεία διεπιστημονική προοπτική.

1: γενική εισαγωγή: κλιματική αλλαγή, κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας, οικονομικές πτυχές

2: παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας / με έμφαση στην ηλιακή θερμική ενέργεια, εξοικονόμηση ενέργειας, οικονομικές πτυχές

3: πτυχές της διαδικασίας - ανάληψη δέσμευσης, υπέρβαση εμποδίων, συμμετοχή, διαχείριση, διάλογος με τους ενδιαφερομένους, παρουσιάσεις

4: σχεδιασμός εγκατάστασης ηλιακής θερμικής ενέργειας - τεχνολογία, επιλογή χώρου, κόστος, σύγκριση με αυτό που χρειάζονται οι χρήστες, ποιότητα εργασίας

5: PR, εργασία, μέσα ενημέρωσης, παρουσιάσεις.

Θα παραχθεί διδακτικό, μαθησιακό υλικό και ηλεκτρονικές ενότητες που θα αφορούν αυτό το υλικό.

• Πρακτικός οδηγός στην ηλιακή θερμική ενέργεια.

Οι μαθητές θα κατασκευάσουν ένα ηλιακό θερμικό σύστημα κατάλληλο για θέρμανση νερού. Ο πρακτικός οδηγός μάθησης θα παράσχει τόσο τεχνικές γνώσεις σχετικά με την κατασκευή των εγκαταστάσεων όσο και τεχνογνωσία για να επικοινωνούν με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα δημιουργηθεί ένα εκπαιδευτικό βίντεο.

• Εργαλείο σχεδιασμού ηλιακής θερμικής ενέργειας.

Οι κλιματολογικές και τεχνικές καθώς και οι κοινωνικές και οι πολιτικές πτυχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο των έργων κατασκευής εγκαταστάσεων. Ένα εργαλείο σχεδιασμού βάσει χάρτη θα βοηθήσει στην εξεύρεση της καλύτερης τοποθεσίας για το εργοστάσιο.

  • Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο διαδικασίας.

Το εγχειρίδιο διαδικασίας συνοδεύει τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτικούς ως καθοδήγηση βήμα προς βήμα, παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, χώρο για τη μεταφόρτωση και την τεκμηρίωση του έργου. Η δημόσια προβολή των δεδομένων είναι ένας κατάλογος των ήδη υφιστάμενων τοποθεσιών και παρουσίαση του διαγωνισμού για το βραβείο.

• Πλαίσιο βράβευσης.

Το πλαίσιο απονομής θα αποτελείται από μια επαναχρησιμοποιήσιμη συλλογή που θα καταστήσει τα επιτεύγματα των μαθητών συγκρίσιμα και θα αποτελέσει την ιδανική βάση για την επαναλαμβανόμενη εκδήλωση βραβείων, η οποία θα προωθήσει τόσο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα όσο και την ηλιακή θερμική τεχνολογία.

Τα αποτελέσματα του σχεδίου περιλαμβάνουν επιπλέον εκπαιδευμένους εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς, δύο ολοκληρωμένα πιλοτικά έργα ηλιακής θερμικής ενέργειας και ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων.

Το έργο μας έχει σχεδιαστεί για να εμπνέει, να δίνει προσανατολισμό και να ενδυναμώνει. Λόγω των προσφάτως αποκτηθεισών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι εκπαιδευόμενοί μας μπορούν να συμβάλουν στην "αποδοτικότερη, πιο οικολογική και πιο ανταγωνιστική οικονομία", όπως προβλέπεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020».

Project 2018-1-AT01-KA201-039309, OUR SOLAR TOWN

 
Επίσκεψη σχολείων στο Κ.Π.Ε. στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 03 Οκτώβριος 2018 12:44

Thumbnail imageΤην Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018, 12 καθηγητές και 27 μαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας και τέσσερις χώρες του εξωτερικού (Γερμανία, Εσθονία, Τουρκία, Ιταλία) πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Περτουλίου – Τρικκαίων. Τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του κέντρου τους ενημέρωσαν για τα προγράμματα που υλοποιεί το Κ.Π.Ε., το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ (KA201 στην καινοτομία) με τίτλο “e-co-foot” στο οποίο συμμετέχει το Κ.Π.Ε. ως εταίρος, καθώς και το πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση ΚΑ1 «Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων», στο οποίο συμμετέχει το κέντρο μας αυτή τη χρονιά.

Μετά την παρουσίαση ακολούθησε εργαστήριο σχετικό με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με συμμετοχή μαθητών και καθηγητών.

Περισσότερα...
 
Εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού στην τάξη PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 07 Μάρτιος 2018 11:27

Thumbnail image Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο "e-co-foot" εφαρμόστηκε στην τάξη το υπό δημιουργία εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με το οικολογικό αποτύπωμα. Πεδίο εφαρμογής αποτέλεσε η Γ΄ τάξη του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας, το οποίο έχει επιλεγεί για την πιλοτική εφαρμογή του παραδοτέου εκπαιδευτικού υλικού του ευρωπαϊκού προγράμματος. Παρέχεται έτσι η απαραίτητη ανατροφοδότηση για τη βελτιστοποίηση του παραπάνω υλικού, που αφορά τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς.

Περισσότερα...
 
“e-co-foot – Ecological Footprint Training” – Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του σχεδίου PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 28 Νοέμβριος 2017 13:38

Thumbnail imageΣτις 30-31 Οκτωβρίου 2017, στη Βιέννη, διεξήχθη η εναρκτήρια συνάντηση του σχεδίου «e-co-foot – Ecological Footprint Training» με κωδικό «2017-1-AT01-KA201-035037», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Βασική Δράση ΚΑ201 (Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης) του προγράμματος Erasmus+. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πακέτου υψηλής ποιότητας σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα, το οποίο θα εμπλέκει μαθητές 10 έως 18 ετών και εκπαιδευτικούς ενημερώνοντάς τους και ενθαρρύνοντάς τους να αναλάβουν δράση για την προστασία της Γης.

Οι οργανισμοί που συμμετείχαν στη συναντηση είναι οι εξής:

Akaryon (Αυστρία), Συντονιστής

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου-Τρικκαίων (Ελλάδα)

Plattform Footprint (Αυστρία)

Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd (Ουγγαρία) 

Colegiul Vasile Lovinescu (Ρουμανία)

Thumbnail image Thumbnail image

 Thumbnail image

Project 2017-1-AT01-KA201-035037, e-co-foot

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the

information contained therein.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 2 από 3
logoKPE_NEW

Ακολουθήστε μας στο Facebook