ΑΦΙΣΕΣ

Erasmus+
Επιλογή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου-Τρικκαίων ως εταίρου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα με τίτλο “e-co-foot” PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 19 Νοέμβριος 2017 20:05

Thumbnail image Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ επιλέχθηκε να συμμετέχει ως εταίρος στη Βασική Δράση ΚΑ201 (Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης). Ο τίτλος του προγράμματος είναι “e-co-foot – Ecological Footprint Training” και η διάρκειά του είναι τριετής (2017-2020). Στη σύμπραξη συμμετέχουν πέντε φορείς από τέσσερις χώρες. Συντονιστής του έργου είναι η Akaryon, μία αυστριακή εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στην περιβαλλοντική εκπαιδευτική πληροφορική. Οι υπόλοιποι εταίροι της σύμπραξης είναι οι εξής: η Plattform Footprint, μία ΜΚΟ με έδρα τη Βιέννη της Αυστρίας, η οποία έχει ως αντικείμενο ενδιαφέροντος τη διάδοση της μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος, το Τμήμα Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Eötvös Loránd (ELTE) στην Ουγγαρία και το Colegiul Vasile Lovinescu (CLV), σχολείο επαγγελματικής εκπαίδευσης από τη Ρουμανία, που παρέχει μαθήματα για το περιβάλλον και την οικολογία.

Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό πακέτο υλικού σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα, το οποίο θα εμπλέκει μαθητές 10 έως 18 ετών και εκπαιδευτικούς ενημερώνοντάς τους και ενθαρρύνοντάς τους να αναλάβουν δράση για την προστασία της Γης. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η χρήση του εν λόγω υλικού από ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και το εκπαιδευτικό σύστημα, τους γονείς, τους τοπικούς εκπροσώπους του Δήμου καθώς και άλλες τοπικές ΜΚΟ στις χώρες-εταίρους αλλά και σε άλλες χώρες μελλοντικά.

Η ιδιαιτερότητα του ανωτέρω προγράμματος έγκειται στη δημιουργία προϊόντων πνευματικής εργασίας (intellectual outputs) σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα, τα οποία για το συγκεκριμένο έργο είναι τα εξής:

- Offline και online εκπαιδευτικό υλικό για το οικολογικό αποτύπωμα κατάλληλο για παιδιά σχολικής ηλικίας από 10 έως 18 ετών.
- Διδακτικό υλικό σχετικά με το οικολογικό αποτύπωμα για τους εκπαιδευτικούς

- Λογισμικό υπολογισμού οικολογικού αποτυπώματος που θα επιτρέπει στα παιδιά να καταγράφουν τις δραστηριότητές τους, να υπολογίζουν το αποτύπωμά τους και πώς να το μειώνουν.
- Οδηγός για Πιστοποιήσεις που θα παρέχει επισκόπηση των υφιστάμενων πιστοποιήσεων για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τον τρόπο επίτευξής τους.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου:

www.e-co-foot.eu.

Thumbnail image

     Project 2017-1-AT01-KA201-035037, e-co-foot

 

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the

information contained therein.

 
Έπαινος "Good practice example" από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα Erasmus+ του Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2017 00:00

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων ολοκλήρωσε με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ στη Βασική Δράση 1/ΚΑ1 του τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη».

Στο πρόγραμμα αυτό απονεμήθηκε ο έπαινος «Good practice example», ο οποίος δίνεται σε προγράμματα που αποτελούν υπόδειγμα καλής πρακτικής και πηγή έμπνευσης για άλλους.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/76f30f33-e80a-48d0-980c-57b5a1fcc9c5

 
Δράση ΚΑ1: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη» PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 20 Δεκέμβριος 2015 17:10

Thumbnail image                               

Κατά το σχολικά έτη 2015-2017, το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων εκπονεί σχέδιο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ο τίτλος του οποίου είναι: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος ανάπτυξη». Το σχέδιο αυτό  εντάσσεται στον τύπο δράσης ΚΑ1 «Μαθησιακή Κινητικότητα Προσωπικού Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

Ο φορέας που επιλέχθηκε ως εταίρος του σχεδίου μας είναι ο οργανισμός Agenzia per la Mobilità e la Formazione Internazionale (AMFI). Είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει έδρα το Celano της Ιταλίας και ειδικεύεται στη διαχείριση των διεθνών  προγραμμάτων κατάρτισης. Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος κινητικότητας, εγκρίθηκε η μετακίνηση τριών μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας του Κ.Π.Ε. στο Celano προκειμένου να παρακολουθήσουν το σεμινάριο του AMFI με τίτλο «Γεωργία – Βιολογική οδός». Το εν λόγω σεμινάριο θα διαρκέσει 7 ημέρες, από τις 17 ως τις 23 Απριλίου 2016.

Ο AMFI επιλέχθηκε ως εταίρος του σχεδίου μας επειδή το σεμινάριο που προσφέρει είναι θεματικά συναφές με τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται το Κέντρο μας. Επιπλέον, η έδρα του φορέα υποδοχής είναι η Ιταλία, η οποία είναι πρωτοπόρος χώρα στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων και επομένως διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία και υποδομές στον τομέα αυτόν.

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων στοχεύει στο να συνεχίσει να παρέχει προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα επόμενα έτη αλλά και να τα εμπλουτίσει με νέα θέματα ενασχόλησης, όπως η αειφόρος ανάπτυξη με τη βοήθεια της βιολογικής γεωργίας. Η εμπειρία αυτή θα μας δώσει τα εφόδια να γίνουμε πιο αποδοτικοί στη διοργάνωση σεμιναρίων που θα απευθύνονται σε ενηλίκους με προσανατολισμό το περιβάλλον σε συνδυασμό με τη βιολογική γεωργία. Επιπρόσθετα, η συμμετοχή του φορέα μας στο εν λόγω σχέδιο έχει σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης και τη συσχέτισή τους με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, η οποία στηρίζεται καθαρά στην αγροτική οικονομία. Έτσι, θα εφαρμοστούν στην πράξη οι νέες γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος ευρωπαϊκής κινητικότητας. Στόχος μας επίσης είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων που έχουν ως αντικείμενο την εκπαίδευση ενηλίκων στο εσωτερικό και το εξωτερικό και η ανταλλαγή καινοτόμων πρακτικών.

Οι συμμετέχοντες στο εν λόγω πρόγραμμα κινητικότητας αναμένεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπειρία τόσο στο γνωστικό αντικείμενο όσο και στην ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διάχυση αυτών των νέων γνώσεων σε συνδυασμό με την προσφορά ποιοτικότερης διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες που πρόκειται να ασχοληθούν με περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με την αειφορική διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος αλλά και στους ενήλικες που θέλουν να ασχοληθούν με τη βιολογική γεωργία (ομάδες-στόχοι).

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 3 από 3
logoKPE_NEW

Ακολουθήστε μας στο Facebook