ΑΦΙΣΕΣ

Erasmus+
Επισκέψεις εκπαιδευτικών του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περτουλίου – Τρικκαίων σε Τσεχία και Ιρλανδία στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 14 Οκτώβριος 2019 09:21

Thumbnail image Thumbnail imageΤο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Περτουλίου – Τρικκαίων κατά το διάστημα 1/9/2018 έως 31/8/2020 εκπονεί Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο: «Περιβαλλοντική εκπαίδευση για ενήλικες μαθητές μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στον τύπο δράσης ΚΑ104: «Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων».

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος τέσσερις εκπαιδευτικοί της παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε Περτουλίου – Τρικκαίων, πραγματοποίησαν επισκέψεις στις χώρες Τσεχία και Ιρλανδία με σκοπό την παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικά με την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Distance learning).

Το πρώτο σεμινάριο είχε τίτλο: «Using E-Learning Platforms», πραγματοποιήθηκε από 15 έως 26 Ιουλίου 2019 στην Πράγα της Τσεχίας και φορέας υλοποίησης του ήταν το ITC International. Δύο μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του Κ.Π.Ε Περτουλίου – Τρικκαίων επιμορφώθηκαν στη χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle και πως μπορεί αυτή να αξιοποιηθεί στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία (Distance Learning). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την χρησιμότητα και την ενσωμάτωση των Web 2.0 εργαλείων στην διδασκαλία των περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Τέλος, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, τα μέλη του Κ.Π.Ε. δημιούργησαν μία ιστοσελίδα στο Weebly (https://kpe-erasmus.weebly.com/), στην αγγλική γλώσσα, στην οποία ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει πληροφορίες για το Κ.Π.Ε. και ειδικότερα για τα προγράμματα Erasmus+ που υλοποιεί.

Το δεύτερο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από 12 έως 17 Αυγούστου 2019 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και είχε τίτλο: «Digital Game-based Learning & Augmented Reality for Schools». Φορέας υλοποίησης ήταν ο οργανισμός EUROPASS. Και σε αυτή την επιμόρφωση συμμετείχαν δύο εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και κυρίως της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) στη διδασκαλία, ενσωματώνοντας σ’ αυτή νέες μεθόδους και εκπαιδευτικά μέσα, όπως η ψηφιακή μάθηση με βάση το παιχνίδι (Digital Game-based Learning) αλλά και η παιχνιδοποίηση (Gamification). Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του Κ.Π.Ε. εκπαιδεύτηκαν στη χρήση δημοφιλών ψηφιακών εφαρμογών όπως: kahoot, Quizizz, Quizlet, StudyStack, Lyricstraining, FunEasyLearn, Learningapps και Edpuzzle Gamification in Class. Επίσης, στους εκπαιδευόμενους έγινε επίδειξη εφαρμογών εικονικής  και επαυξημένης πραγματικότητας (Virtual & Augmented Reality).

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην κινητικότητα βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στην αγγλική γλώσσα ενώ παράλληλα εμπλούτισαν και τις γνώσεις τους σε θέματα πολιτισμού των χωρών υποδοχής.

Με τη λήξη της κινητικότητας θα δημιουργηθεί μία πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία θα εμπλουτισθεί με τα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιεί το Κ.Π.Ε. Σε αυτή την πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση όλες οι εκπαιδευτικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και οι εκπαιδευτικές μονάδες που παρέχουν εκπαίδευση σε ενήλικους μαθητές, όπως είναι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), τα Εσπερινά Γυμνάσια και Λύκεια, τα Εσπερινά ΕΠΑΛ, τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα υπόλοιπα Κ.Π.Ε. της χώρας (ομάδες-στόχοι).

Thumbnail image Project 2018-1-EL01-KA104-047514 (e-learning)

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Περισσότερα...
 
“our-solartown” “Pupils learn why and how to implement solar thermal energy” – Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του σχεδίου PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 06 Ιούνιος 2019 10:51
Thumbnail image Thumbnail image Στις 16 και 17 Μαϊου 2019, στα Τρίκαλα, στο Κέντρο Έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη, διεξήχθη η δεύτερη συνάντηση του σχεδίου “our - solartown” “Pupils learn why and how to implement solar thermal energy”με κωδικό «2018‐1‐AT01‐KA201‐039309», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Βασική Δράσης ΚΑ201 (Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης) του προγράμματος Erasmus+ του οποίου στόχος είναι να καταστούν οι ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις πιο δημοφιλείς σε όλη την Ευρώπη, αυξάνοντας την συνειδητοποίηση της σημασίας και του δυναμικού της ηλιακής θερμικής ενέργειας.

Κάθε εταίρος παρουσίασε την πρόοδο που έχει σημειώσει μέχρι τώρα στο πεδίο που τον αφορά. Ακολούθησε συζήτηση για όλα τα πεδία δράσης, δηλαδή το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους που απευθύνεται σε δασκάλους και μαθητές , λεπτομέρειες για την κατασκευή του ηλιακού θερμικού συστήματος, το παιχνίδι ρόλων και τις βιωματικές δραστηριότητες, την διάχυση των αποτελεσμάτων και τη βράβευση, καθώς και η μορφή που θα έχει η ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος.

Τη δεύτερη ημέρα μετά το τέλος των εργασιών της συνάντησης, οι εταίροι ξεναγήθηκαν στην πόλη των Τρικάλων και τις εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Περτουλίου – Τρικκαίων.

Οι οργανισμοί που συμμετείχαν στη συνάντηση και αποτελούν τους εταίρους του προγράμματος είναι οι εξής:

Climate Alliance Austria (CAA), Αυστρία

Akaryon, Αυστρία

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου-Τρικκαίων (K.P.E.), Ελλάδα

European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF), Βέλγιο

VseUk Institute (VseUk), Σλοβενία

Thumbnail image

Project 2018‐1‐AT01‐KA201‐039309, our-solartown   Thumbnail image

This project has been funded with support from the European Commission. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute

an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Περισσότερα...
 
“e-co-foot – Ecological Footprint Training” – Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο πλαίσιο του σχεδίου PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019 10:26
Thumbnail image Thumbnail image 

Στις 4 και 5 Απριλίου 2019 στο Falticeni της Ρουμανίας, πραγματοποιήθηκε διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του σχεδίου «e-co-foot – Ecological Footprint Training» με κωδικό «2017-1-AT01-KA201-035037», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης ΚΑ201 (Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης) του προγράμματος Erasmus+. Στο σχέδιο συμμετέχει το Κ.Π.Ε. Περτουλίου – Τρικκαίων ως εταίρος καθώς και οι: Akaryon (Αυστρία), Συντονιστής, Plattform Footprint (Αυστρία), Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd (Ουγγαρία), Colegiul Vasile Lovinescu (Ρουμανία). Η υλοποίησή του ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2020.

Στη συνάντηση έγινε ανασκόπηση για τη μέχρι τώρα πορεία του σχεδίου από την οποία διαπιστώθηκε πως οι εργασίες βρίσκονται εντός χρονοδιαγραμμάτων. Ακόμη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η συγγραφή στην Αγγλική γλώσσα του εκπαιδευτικού πακέτου που απευθύνεται τόσο στους μαθητές ηλικίας 10 έως 18 ετών όσο και στους εκπαιδευτικούς. Επίσης σε στάδιο ολοκλήρωσης βρίσκεται και ο «υπολογιστής οικολογικού αποτυπώματος» του οποίου η λειτουργία θα ξεκινήσει σύντομα. Συζητήθηκαν επίσης οι τελευταίες λεπτομέρειες για τη δημιουργία του e-learning μαθήματος. Η επόμενη συνάντηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2019.

Project 2017-1-AT01-KA201-035037, e-co-foot  Thumbnail image

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the

information contained therein.

Περισσότερα...
 
“our-solartown” “Pupils learn why and how to implement solar thermal energy” - Πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του σχεδίου PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2018 10:37

Thumbnail imageΣτις 14 και 15 Νοεμβρίου 2018, στη Βιέννη, διεξήχθη η εναρκτήρια συνάντηση του σχεδίου our - solartown” “Pupils learn why and how to implement solar thermal energy”με κωδικό «2018‐1‐AT01‐KA201‐039309», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Βασική Δράσης ΚΑ201 (Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης) του προγράμματος Erasmus+. Στόχος είναι να καταστούν οι ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις πιο δημοφιλείς σε όλη την Ευρώπη, αυξάνοντας την συνειδητοποίηση της σημασίας και του δυναμικού της ηλιακής θερμικής ενέργειας.

Οι μαθητές ηλικίας 10-14 ετών θα μάθουν για τα επιστημονικά και τεχνικά βασικά στοιχεία, τη νομική και οργανωτική διαδικασία ώστε να κατασκευάσουν μια μονάδα ηλιακής θερμικής ενέργειας στο σχολείο τους.

Η συνδυασμένη μάθηση θα περιλαμβάνει κεφάλαια μάθησης στην τάξη και πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, θα παρέχεται στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές σε διάφορες γλώσσες, θα δημιουργηθούν εργαλεία για τον τεχνικό σχεδιασμό και η συνολική διαδικασία θα δημοσιοποιηθεί.

Ένας χάρτης που θα δημιουργηθεί και ένα βραβείο που θα απονεμηθεί στα υλοποιημένα έργα θα συμβάλει στη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

 Οι οργανισμοί που συμμετείχαν στη συνάντηση και αποτελούν τους εταίρους του προγράμματος είναι οι εξής:

Climate Alliance Austria (CAA), Αυστρία

Akaryon, Αυστρία

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου-Τρικκαίων (K.P.E.), Ελλάδα

European Solar Thermal Industry Federation (ESTIF), Βέλγιο

VseUk Institute (VseUk), Σλοβενία

Thumbnail image

Project 2018‐1‐AT01‐KA201‐039309, our-solartown

This project has been funded with support from the European Commission.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 

 
“e-co-foot – Ecological Footprint Training” – Πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο πλαίσιο του σχεδίου PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2018 10:13

Thumbnail imageΣτις 8 και 9 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση στο πλαίσιο του σχεδίου «e-co-foot – Ecological Footprint Training» με κωδικό «2017-1-AT01-KA201-035037», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης ΚΑ201 (Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης) του προγράμματος Erasmus+, στο Szombathely της Ουγγαρίας. Στο σχέδιο συμμετέχει το Κ.Π.Ε. Περτουλίου – Τρικκαίων ως εταίρος καθώς και οι: Akaryon (Αυστρία), Συντονιστής, Plattform Footprint (Αυστρία), Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd (Ουγγαρία), Colegiul Vasile Lovinescu (Ρουμανία).

Στη συνάντηση έγιναν και συζητήθηκαν οι τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τα κεφάλαια μάθησης για τις ηλικίες 10-13 και 14-18 τα οποία ολοκληρώνονται μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Επίσης έγινε ανασκόπηση σχετικά με την επίδραση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου.

Thumbnail image Thumbnail image

Project 2017-1-AT01-KA201-035037, e-co-foot

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the

information contained therein.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 3
logoKPE_NEW

Ακολουθήστε μας στο Facebook