ΑΦΙΣΕΣ

Γνωρίστε το Κ.Π.Ε. PDF Εκτύπωση E-mail

 

ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τη μαθητική κοινότητα για διάφορα περιβαλλοντικά
θέματα. Μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, η μαθητική κοινότητα θα
συνειδητοποιήσει τα περιβαλλοντικά προβλήματα και θα δράσει πιο ενεργά για την επίλυσή
τους με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. Επιπλέον, θα δράσει πολλαπλασιαστικά και θα
ενημερώσει με τη σειρά της την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Παρέχει ίσες ευκαιρίες σε άτομα
με αναπηρία αλλά και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως
μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα εθνικών μειονοτήτων. Η ενίσχυση της οικολογικής
συνείδησης θα έχει ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή όλο και
περισσότερων ατόμων στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και στη διατήρηση της
οικολογικής ισορροπίας. Τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν σεμινάρια και επιμορφώσεις
για το περιβάλλον, ημερίδες και δράσεις ευαισθητοποίησης ενώ έμφαση θα δοθεί στην
ανάληψη πρωτοβουλιών.
Με αυτό τον τρόπο, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Περτουλίου-
Τρικκαίων παύει να λειτουργεί μεμονωμένα και αποσπασματικά όσον αφορά το παρεχόμενο
έργο του και διευρύνει τον ορίζοντα της εμβέλειάς του, έχοντας στο επίκεντρό του την
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω της βιωματικής μάθησης. Αυτό επιτυγχάνεται σε
συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, κυβερνητικούς και μη φορείς, την τοπική κοινωνία
και τα σχολεία της περιοχής εμβέλειάς του, αλλά και πανελλαδικά. Στο βαθμό που αυτό
είναι εφικτό θα επιδιωχθεί και η υποστήριξη δράσεων διακρατικού χαρακτήρα.

Το Κ.Π.Ε. Περτουλίου-Τρικκαίων ιδρύθηκε το 2009 και είναι μια δομή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που ανήκει στη μη τυπική εκπαίδευση. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται τόσο στην ορεινή περιοχή του Περτουλίου όσο και στην πόλη των Τρικάλων. Είναι στελεχωμένο με πέντε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η δράση μας περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων για μαθητές, σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς πάνω σε ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα, εργαστηρίων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης, καθώς και τη δημιουργία υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού για τον μαθητή και τον δάσκαλο. Το Κ.Π.Ε. παρέχει ίσες ευκαιρίες ενημέρωσης σε άτομα με αναπηρία αλλά και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως μετανάστες, πρόσφυγες, άτομα εθνικών μειονοτήτων.

Το Κ.Π.Ε. έχει στο επίκεντρό του την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω της βιωματικής μάθησης. Σκοπός του είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών όλης της χώρας και, μέσω αυτών, των γονέων και ολόκληρης της κοινωνίας για περιβαλλοντικά ζητήματα, ώστε όλο και περισσότεροι άνθρωποι να κινητοποιούνται και να συμμετέχουν ενεργά στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος για τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Αυτό επιτυγχάνεται σε συνεργασία με επιστημονικά ιδρύματα, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, τους δήμους και τα σχολεία της περιοχής μας, αλλά και όλης της χώρας. Τα τελευταία χρόνια, το Κ.Π.Ε. εκπονεί επίσης δράσεις και συνεργασίες διακρατικού χαρακτήρα με τη συμμετοχή του σε προγράμματα erasmus+ και τη διάχυση των νέων γνώσεων και εμπειριών.

Στα εννέα χρόνια λειτουργίας του, το Κ.Π.Ε. έχει επιμορφώσει 10.127 μαθητές και 931 εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

 


 
logoKPE_NEW

Ακολουθήστε μας στο Facebook